" I embraced yoga and meditation wholeheartedly 28 years ago. My journey has been extremely fascinating, enriching, fulfilling, and surreal. This is a humble effort to share with you a few pearls of yogic wisdom that you might find helpful in your yogic pursuit.
-- Bipin Joshi
Software Consultant | Meditation Teacher


Upcoming Course Schedule

Tap the power of breath, mantra, mudra, and dhyana for mental peace, improved focus, and blissful inner connection.
Dates | 10, 17, 24 June 2023, 1, 8 July 2023
Timings | 8:30 AM -- 10:30 AM (Marathi)
Fees | Rs. 2,500 per person


Kundalini Yoga : Kriya and Meditation Online Course

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः ।
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥
~ योगचूडामणी उपनिषद
No learning higher than Ajapa, no japa higher than Ajapa, no knowledge higher than Ajapa ever existed in the past nor will exist in the future.
~ Yogachudamani Upanishad
Ajapa Yoga, also known as Ajapa Japa or Ajapa Gayatri, is an ancient technique of meditation and mindfulness that takes your mind into deep meditative states quickly and effectively. Ajapa is the crest jewel of Yoga Vidnyana and is an important practice mentioned in many prominent ancient yogic scriptures.

Kriya and meditation as taught by Bipin Joshi is built on the foundations of time proven principles of Ajapa Yoga and the classical yoga system of India. You learn a powerful sequence of Kriyas consisting of breathing patterns, mantras, mudras, and meditations knitted together to maximize the benefits. Together this sequence helps the practitioner purify the energy channels, calm the mind, open the Chakras and awaken the Kundalini leading to spiritual transformation.

Experience the inner fountain of bliss. Understand the metaphysics and cosmic connection of Chakras and Kundalini. Online course, guidance, and mentoring for individuals and small groups.

Manage stress and work pressures
Become more productive and energetic
Promotes healing and rejuvenation
Open Chakras and awaken Kundalini
Foundation for spiritual transformation
मानवी जन्माचं सार्थक करण्याचे जे अध्यात्म मार्ग भारतवर्षात विकसित झाले त्यातील एक प्रमुख मार्ग म्हणजे कुंडलिनी योग. मंत्रयोग, हठयोग, लययोग आणि राजयोग अशा चार प्रकारांत विभागलेला हा मार्ग खरंतर आध्यात्मिक प्रगतीचा राजमार्गच आहे. अजपा योग हा ह्या सगळ्यांचा मुकुटमणी आहे. प्राचीन योगग्रंथांनी एकमुखाने गौरवलेली ही "न भूतो न भविष्यति" अशी साधना पध्दती आहे. ताणतणावांनी आणि नाना प्रकारच्या चिंतांनी ग्रस्त करणाऱ्या आधुनिक जीवनशैलीसाठी तर अजपा योग वरदान स्वरूप आहे. तुम्हाला ह्या मार्गावर यावं अशी इच्छा होत आहे हा तुमच्या दृष्टीने मोठा शुभसंकेतच आहे. विषयाच्या खोलात जाण्याआधी अंतरीचे दोन शब्द सांगावे म्हणून हा "मनोगत" प्रपंच.
देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शना बरोबरच कुंडलिनी योगशास्त्रा विषयी बहुमुल्य माहिती आणि सुबोध विवरण. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. अजपा योग, जप साधना, योग्यांचे यम-नियम, सुलभ शिवोपासना इत्यादी उपयुक्त गोष्टींसह प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.


Latest Yoga and Spirituality Articles

परमात्म्याकडे नेणारे सहा समाधी मार्ग
घेरंड मुनींनी आपल्याला समाधी म्हणजे काय ते सांगितले आहे. गुरुकृपा आणि गुरुभक्ती समाधी लाभासाठी कशी आवश्यक आहे ते सुद्धा आपण जाणून घेतले आहे. आता ही समाधी स्थिती प्राप्त कशी करायची त्याचे सहा यौगिक प्रकार ते सांगणार आहेत.
Posted On : 05 Jun 2023
समाधी प्राप्तीसाठी गुरुकृपेची आणि गुरुभक्तीची आवश्यकता
घेरंड मुनींनी आतापर्यंत आपल्याला ध्यानयोग सांगितला आहे. आता ते ध्यानातून समाधीकडे जाणार आहेत. मुख्य विषयाला हात घालण्यापूर्वी त्यांनी काही महत्वाच्या गोष्टींकडे निर्देश केलेला आहे.
Posted On : 29 May 2023
निर्वाण षटक अर्थात शिवस्वरूप आत्मतत्वाची अनुभूती
घेरंड संहितेवरील लेखमालेत आतापर्यंत आपण ध्यानाचे तीन स्तर जाणून घेतले आहेत. ध्यानाचा हा सगळा खटाटोप हा आत्मसाक्षात्कारासाठी आहे हे ही आपण जाणून घेतले आहे. ध्यानाचा टप्पा गाठल्यानंतर आता घेरंड मुनी समाधी आणि मोक्ष या अंतिम टप्प्या विषयी काही सांगणार आहेत. ते काय म्हणतात ते जाणून घेण्यापूर्वी आत्मसाक्षात्कार आणि मोक्ष यांविषयी काही गोष्टींची उजळणी करणे क्रमप्राप्त आहे.
Posted On : 15 May 2023
शंभूजती गोरक्षनाथ अयोनिसंभव अवतरण
ज्या परम दयाळू परमेश्वराने चौऱ्यांशी लक्ष योनींची टाकसाळ सुरु केली तोच या सृष्टीची देखभाल सुद्धा करत असतो. या देखाभालीचाच एक भाग म्हणून मानव जातीच्या उद्धारासाठी तो वेळोवेळी संत, सत्पुरुष निर्माण करत असतो.
Posted On : 04 May 2023
अक्षय तृतीया -- विशेष शिव उपासना
आज अक्षय तृतीया आहे. सर्वप्रथम तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आज एक शिव उपासना आपण जाणून घेणार आहोत. ही उपासना करण्यासाठी तुम्हाला काही साहित्य लागणारा आहे. शुद्ध पाणी, थोडंसं नागकेसर, फुलं, दीप, धूप अशा गोष्टी लागतील. अर्थात एखादी गोष्ट नसेल तर उगाच बाऊ करण्याची गरज नाही. जे काही मिळेल, सहज उपलब्ध होईल ते साहित्य जमवा.
Posted On : 22 Apr 2023
शांभवी मुद्रेद्वारे कुंडलिनी शक्तीचे सूक्ष्म ध्यान
मागील लेखात आपण घेरंड मुनींनी विषद केलेला तेजोध्यानाच्या तीन पद्धती जाणून घेतल्या. स्थूल आणि तेजोध्यान कथन केल्यावर घेरंड मुनी आता आपल्याला सूक्ष्म ध्यानाविषयी सांगत आहेत.
Posted On : 06 Apr 2023
मूलाधार, मणिपूर आणि आज्ञा चक्रांतील तेजोध्यान अथवा ज्योतीर्ध्यान
लेखमालेत आत्ता पर्यंत आपण घेरंड मुनींनी विषद केलेल्या स्थुलध्यानाच्या दोन पद्धती जाणून घेतल्या आहेत. आता घेरंड मुनी आपल्याला तेजोध्यानाच्या अथवा ज्योतीर्ध्यानाच्या काही पद्धती सांगत आहेत. नावावरून तुमच्या लक्षात आहे असेल की या पद्धतींत प्रकाश किंवा तेज हा ध्यानाचा प्रधान विषय आहे.
Posted On : 24 Mar 2023
योगजीवनातील काही मुलभूत धडे
महाशिवरात्रीमुळे गेले काही आठवडे घेरंड संहिते वरील लेखमाला काहीशी बाजूला पडली होती. महाशिवरात्रीचे पावन पर्व तुम्हा सर्वांनी आपापल्यापरीने आनंदात आणि उत्साहात साजरे केले असणार याची मला खात्री आहे. घेरंड संहितेवरील रेंगाळलेली लेखमाला पुन्हा सुरु करण्याची वेळ आता आली आहे. आतापर्यंत आपण स्थूल ध्यानाविषयी घेरंड मुनींचे विचार जाणून घेतले आहेत.
Posted On : 13 Mar 2023
अजपा अखंडनामाची योगमय क्लुप्ती
आज महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर एक गोष्ट सांगणार आहे. काटेकोर भिंगातून पाहायचं म्हटलं तर ही गोष्ट तशी काल्पनिकच म्हणावी लागेल परंतु कुठेतरी खोलवर तिला सत्यतेचा स्पर्श आहे. काल्पनिक की सत्य याबद्दल फार चिकित्सक वृत्ती न दाखवता गोष्टीच्या मूळ गाभ्याकडे लक्ष द्यावे म्हणजे खरे मर्म हाती लागेल.
Posted On : 18 Feb 2023
शिवषडाक्षर महामंत्राचा विनियोग, न्यास इत्यादी सहित जप
काही आठवडे आपण महाशिवरात्री बद्दल माहिती घेत आहोत. मागच्या लेखात आपण शिवषडाक्षर महामंत्राचे महात्म्य जाणून घेतले. पारंपारिक पद्धतीनुसार कोणत्याही मंत्राचा जप करतांना पंचोपचार पूजन, ध्यान, विनियोग, न्यास वगैरे गोष्टी केल्या जातात. आधुनिक काळात बरेच साधक हे सर्व सोपस्कार न करता फक्त मंत्राचा जपच करतात. ज्यांना ह्या गोष्टींत रस आहे आणि त्या करायच्या आहेत त्यांच्यासाठी आजचा लेख उपयोगी पडेल अशी आशा आहे.
Posted On : 10 Feb 2023